EDAU

Edau yw Rhwydwaith y Celfyddydau ac Addysg yng Ngogledd Cymru. Mae'n bartneriaeth rhwng awdurdodau lleol Gogledd Cymru, consortia addysg rhanbarthol GwE, Cyngor Celfyddydau Cymru & Llywodraeth Cymru.

Newyddion

Darganfyddwch y newyddion diweddaraf gan Edau ac eraill o'r sector celfyddydol ac addysg.

Plwg.cymru: yn cysylltu athrawon, pobl greadigol, sefydliadau celfyddydau/diwylliant i danio creadigrwydd disgyblion

Plwg.cymru: yn cysylltu athrawon, pobl greadigol, sefydliadau celfyddydau/diwylliant i danio creadigrwydd disgyblion

Bostio 05.12.19 yn Ysgolion, Cyfle,

Ydych chi wedi’ch lleoli yng Nghymru, ac yn athro, person creadigol neu’n sefydliad celfyddydau/diwylliant sy’n gweithio mewn ysgo...

Ymweld â Ysgol Gynradd Feversham Primary

Ymweld â Ysgol Gynradd Feversham Primary

Bostio 06.12.18 yn Cerddoriaeth, Ysgolion,

Cyfle gwych i Athrawon Gogledd Cymru i ymweld â ysgol Feversham a darganfod sut mae nhw yn defnyddio cerddoriaeth i godi safonnau...

Gweithgareddau

Mae Edau yn trefnu bob math o weithgareddau yn cynnwys Datblygu Proffesiynnol Parhaus, Rhwydweithio, Rhannu a Caru Cyflym! Dyma beth sydd ar y gweill...

Mwy Gweithgareddau

Bywyd Cyfrinachol Gwrthrychau

06.11.18 - 06.11.18

Amcan y cwrs yma yw dangos i athrawon sut i ddefnyddio pethau mewn casgliadau am...

Mwy

Gweithdy Celf i Athrawon

05.11.18 - 15.10.18

Datblygu sgiliau celf ar gyfer y dosbarth gyda artistiaid profiadol Criw Celf ...

Mwy

Mewn Partneriaeth: Sefydliadau Diwylliannol ac Ysgolion

26.10.18 - 26.10.18

Darganfyddwch sut mae Tramway yn Glasgow wedi bod yn cydweithio yn llwyddiannus ...

Mwy

Galeri

Syrthio Mewn Cariad â'r Celfyddydau

Bostio 21.06.17

Chwe sesiwn ar draaws y Gogledd i athrawon cynradd.

Fideo

Dysgu Creadigol

Cylthlythyr

Cofrestrwch at ein cylchlythyr i gael yr holl newyddion, adfer a gwybodaeth am gynnyrch diweddaraf gennym ni yn uniongyrchol i'ch blwch post e-bost.

Cofrestru