EDAU

Gweithgareddau

Gweithgareddau Sydd i Ddod

Archif

Rugby movements and dance - Theatr Clwyd

  07.02.20 - 07.02.20

  Dawns a symudiad ar gyfer unigolion nad ydynt yn arbenigwyr, sesiwn yn seiliedig ar eirfa gorfforol Rygbi.

  Mwy

  Symudiadau rygbi a dawns - Pontio

   31.01.20 - 31.01.20

   Dawns a symudiad ar gyfer unigolion nad ydynt yn arbenigwyr, sesiwn yn seiliedig ar eirfa gorfforol Rygbi.

   Mwy

   Bywyd Cyfrinachol Gwrthrychau

   06.11.18 - 06.11.18

   Amcan y cwrs yma yw dangos i athrawon sut i ddefnyddio pethau mewn casgliadau amgueddfeydd i ddatblygu cyfleoedd dysgu creadigol ac ar draws y cwricwlwm, yn ystod ymweliadau disgyblion ac yn yr ystafell ddosbarth fel ei gilydd.

   Mwy

   Gweithdy Celf i Athrawon

   05.11.18 - 15.10.18

   Datblygu sgiliau celf ar gyfer y dosbarth gyda artistiaid profiadol Criw Celf

   Mwy

   Mewn Partneriaeth: Sefydliadau Diwylliannol ac Ysgolion

    26.10.18 - 26.10.18

    Darganfyddwch sut mae Tramway yn Glasgow wedi bod yn cydweithio yn llwyddiannus gyda ysgolion.

    Mwy

    Creativity in the Foundation Phase - Wrecsam

    23.10.18 - 23.10.18

    Cyfle i athrawon cyfnod sylfaen i archwilio syniadau a dulliau newydd celf, cerddoriaeth, llenyddiaeth a symud

    Mwy

    Creadigrwydd yn y Cyfnod Sylfaen - Bodelwyddan

    22.10.18 - 22.10.18

    Cyfle i athrawon cyfnod sylfaen i archwilio syniadau a dulliau newydd celf, cerddoriaeth, llenyddiaeth a symud

    Mwy

    Create with Schools @ Mostyn Llandudno

    20.03.18 - 20.03.18

    Calling artist educators who have been working with schools for 3 or more years.

    Join us for a free training session with Cubitt Education, where you'll learn, share, collaborate and create. Cubitt Education produce a programme informed by the context of the locality and contemporary art practice. They work to connect artists, school and communities living in Islington, London and to trigger new approaches to understanding, interpreting and producing art.

    Mwy

    Create with Schools @ Mostyn Llandudno

    19.03.18 - 19.03.18

    Yn galw ar ymarferwyr addysgol sydd wedi bod yn gweithio gyda ysgolion am 3 mlynedd neu fwy.

    Ymunwch â ni am sesiwn hyfforddiant am ddim gyda Cubitt Education. Cewch gyfle i ddysgu, rhannu, cydweithio a chreu. Mae Cubitt Education yn cynhyrchu rhaglen wedi ei deilwra gan y cyd-destun lleol ac ymarfer celf cyfoes. Mae nhw yn awyddus i cysylltu artistiaid, ysgolion a chymunedau yn Islington, Llundain ac i sbarduno dulliau newydd o weithio, i ddeall, dadansoddi a chynhyrchu gwaith celf.

    Mwy

    Diwrnod gyda Andy Pidcock!

    15.01.18 - 15.01.18

    Dyma gyfle prin i dreulio diwrnod yng nghwmni Andy Pidcock, y cerddor amryddawn, sydd yn arbennigo mewn gweithio’n greadigol drwy gyfrwng cerddoriaeth gyda plant a phobl ifanc. 

    Mwy

    More Able and Talented in the Arts

     Mwy