EDAU

Gweithgareddau

Gweithgareddau Sydd i Ddod

Archif

Bywyd Cyfrinachol Gwrthrychau

06.11.18 - 06.11.18

Amcan y cwrs yma yw dangos i athrawon sut i ddefnyddio pethau mewn casgliadau amgueddfeydd i ddatblygu cyfleoedd dysgu creadigol ac ar draws y cwricwlwm, yn ystod ymweliadau disgyblion ac yn yr ystafell ddosbarth fel ei gilydd.

Mwy

Gweithdy Celf i Athrawon

05.11.18 - 15.10.18

Datblygu sgiliau celf ar gyfer y dosbarth gyda artistiaid profiadol Criw Celf

Mwy

Mewn Partneriaeth: Sefydliadau Diwylliannol ac Ysgolion

  26.10.18 - 26.10.18

  Darganfyddwch sut mae Tramway yn Glasgow wedi bod yn cydweithio yn llwyddiannus gyda ysgolion.

  Mwy

  Creativity in the Foundation Phase - Wrecsam

  23.10.18 - 23.10.18

  Cyfle i athrawon cyfnod sylfaen i archwilio syniadau a dulliau newydd celf, cerddoriaeth, llenyddiaeth a symud

  Mwy

  Creadigrwydd yn y Cyfnod Sylfaen - Bodelwyddan

  22.10.18 - 22.10.18

  Cyfle i athrawon cyfnod sylfaen i archwilio syniadau a dulliau newydd celf, cerddoriaeth, llenyddiaeth a symud

  Mwy

  Create with Schools @ Mostyn Llandudno

  20.03.18 - 20.03.18

  Calling artist educators who have been working with schools for 3 or more years.

  Join us for a free training session with Cubitt Education, where you'll learn, share, collaborate and create. Cubitt Education produce a programme informed by the context of the locality and contemporary art practice. They work to connect artists, school and communities living in Islington, London and to trigger new approaches to understanding, interpreting and producing art.

  Mwy

  Create with Schools @ Mostyn Llandudno

  19.03.18 - 19.03.18

  Yn galw ar ymarferwyr addysgol sydd wedi bod yn gweithio gyda ysgolion am 3 mlynedd neu fwy.

  Ymunwch â ni am sesiwn hyfforddiant am ddim gyda Cubitt Education. Cewch gyfle i ddysgu, rhannu, cydweithio a chreu. Mae Cubitt Education yn cynhyrchu rhaglen wedi ei deilwra gan y cyd-destun lleol ac ymarfer celf cyfoes. Mae nhw yn awyddus i cysylltu artistiaid, ysgolion a chymunedau yn Islington, Llundain ac i sbarduno dulliau newydd o weithio, i ddeall, dadansoddi a chynhyrchu gwaith celf.

  Mwy

  Diwrnod gyda Andy Pidcock!

  15.01.18 - 15.01.18

  Dyma gyfle prin i dreulio diwrnod yng nghwmni Andy Pidcock, y cerddor amryddawn, sydd yn arbennigo mewn gweithio’n greadigol drwy gyfrwng cerddoriaeth gyda plant a phobl ifanc. 

  Mwy

  More Able and Talented in the Arts

   Mwy