EDAU

Gweithdy Celf i Athrawon

Datblygu sgiliau celf ar gyfer y dosbarth gyda artistiaid profiadol Criw Celf

Cyfle gwych i ddatblygu sgiliau celf i ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth gydag un o artistiaid profiadol Criw Celf. 

  • 5/11/18   RCA Conwy - Eleri Jones CA3
  • 7/11/18   Ty Pawb, Wrecsam - Sian Hughes CA2
  • 8/11/18   Canolfan Grefftau Rhuthun - Ticky Lowe CA2
  • 12/11/18 Oriel Môn, Llangefni - Eleri Jones CA2
  • 13/11/18 Storiel, Bangor - Jan Gardner CA2
  • 15/11/18 Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug / Mold - Ticky Lowe CA2

Hyfforddiant AM DDIM a cyfraniad o £80 tuag at gostau llanw.

Bydd cyfle i bob athro/awes sy’n mynychu, i wneud cais i artist ymweld â'ch ysgol ar gyfer gweithdy hanner diwrnod i’r disgyblion (am ddim).

Archebwch eich lle: delythstaples@aol.com

Start Date: 05.11.18
End Date: 15.10.18
Location: Amrywiol - gweler y disgrifiad
Ages: CA2 & CA3