EDAU

Mewn Partneriaeth: Sefydliadau Diwylliannol ac Ysgolion

Darganfyddwch sut mae Tramway yn Glasgow wedi bod yn cydweithio yn llwyddiannus gyda ysgolion.

Cyfle i ddarganfod sut mae Tramway yn Glasgow wedi llwyddo i greu cysylltiadau cryf â ysgolion ac wedi ysbrydoli'r dysgwyr i fod yn greadigol ac i wneud y mwyaf o ofodau celfyddydol.

I addysgwyr yn y sector diwylliannol ac ymarferwyr creadigol.

Mae Tramway yn leoliad celf rhyngwladol yn Glasgow sy'n comisiynu, cynhyrchu ac cyflwyno prosiectau celfyddydol cyfoes. Gweledigaeth Tramway yw ysbrydoli ac ychwanegu at ein dealltwriaeth o'r byd drwy gysylltu cynulleidfaoedd ac artistiaid.

Mae Holly Rumble yn arlunydd ac addysgwr ar ei liwt ei hun sy'n trefnu prosiectau ar gyfer y Tramway ac hefyd yn arfer bod yn Swyddog Ymgysylltu â'r Cyhoedd ar gyfer Tramway, ac felly yn gwybod popeth am eu rhaglen addysg a sut mae'n gweithio. Mae Holly yn arlunydd sy'n gweithio ar sawl brosiect , gan gynnwys Hear a Pin Drop Here, a One Minute Birdwatching.

Clare Harker yw Pennaeth Ysgol St Albert's yn Glasgow, sydd wedi gweithio gyda Tramway ers sawl blwyddyn ar brosiectau creadigol.

Start Date: 26.10.18
End Date: 26.10.18
Location: Ty Pawb, Wrecsam