EDAU

Symudiadau rygbi a dawns - Pontio

Dawns a symudiad ar gyfer unigolion nad ydynt yn arbenigwyr, sesiwn yn seiliedig ar eirfa gorfforol Rygbi.

Dawns a symudiad ar gyfer unigolion nad ydynt yn arbenigwyr, sesiwn yn seiliedig ar eirfa gorfforol Rygbi.

Mae'r gweithdy hwn yn gyflwyniad i symudiad a gwybodaeth gorfforol y corff ar gyfer athrawon, ac yn cael ei arwain yn y bore gan Lysgennad Dawns Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Mae wedi ei anelu at athrawon nad ydynt yn arbenigwyr sydd â diffyg hyder i ddarparu addysg ddawns, ond sy’n dymuno datblygu'r hyder hwnnw.

Bydd y sesiwn yn seiliedig ar eirfa gorfforol Rygbi. Mae Rygbi: Yma / Here yn ddarn newydd o ddawns a grëwyd gan Gyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Fearghus Ó Conchúir. Mae Rygbi: Yma / Here yn ddarn calonogol sy'n llawn gobaith, gogoniant a chyfeillgarwch. Mae'n dathlu'r balchder a'r angerdd y mae chwaraewyr a chefnogwyr rygbi yn ei brofi gyda'i gilydd.

Mae'r gweithdy yn addas ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2, 3 a 4 

Bydd y gweithdy’n cael ei gynnal yn ddwyieithog gan Angharad Harrop, un o Lysgenhadon Dawns CDCCymru

Mae'r gweithdy am ddim i athrawon ac mae EDAU yn cynnig cyfraniad tuag at gostau cyflenwi staff.

Archebwch yma

Cynnwys y gweithdy

  • Mae'r gweithdy wedi ei anelu at athrawon sydd efallai'n teimlo'n ofnus ynghylch y syniad o ddarparu addysg ddawns.
  • Wedi'r gweithdy, bydd addysgwyr yn medru cael mynediad at ystod o adnoddau cefnogol corfforol a digidol er mwyn parhau i ddarparu dawns yn eu hysgolion
  • Bydd cyfranogwyr yn cael cymorth i greu ffilmiau byr gyda'u myfyrwyr a all gael eu harddangos mewn lleoliadau cyn perfformiadau CDCCymru yn ogystal ag ar-lein.
  • Bydd cyfranogwyr yn cael mynediad at gynnig arbennig i gael tocynnau pris gostyngol ar gyfer perfformiadau taith Kin CDCCymru yng Ngwanwyn 2020. Bydd ceisiadau ACW Ewch i Weld hefyd yn cael eu cefnogi.


Ailadroddir y gweithdy hwn yr wythnos ganlynol - ar ddydd Gwener 7 Chwefror, 09:00 tan 13:00 @ Theatr Clwyd, Mold. Mwy o wybodaethhttps://www.eventbrite.co.uk/e/85253406233

Start Date: 31.01.20
End Date: 31.01.20
Location: Pontio, Bangor