EDAU

Bywyd Cyfrinachol Gwrthrychau

Amcan y cwrs yma yw dangos i athrawon sut i ddefnyddio pethau mewn casgliadau amgueddfeydd i ddatblygu cyfleoedd dysgu creadigol ac ar draws y cwricwlwm, yn ystod ymweliadau disgyblion ac yn yr ystafell ddosbarth fel ei gilydd.

Hyfforddiant am ddim i athrawon, addysgwyr ac ymarferwyr.

Amcan y cwrs yma yw dangos i athrawon sut i ddefnyddio pethau mewn casgliadau amgueddfeydd i ddatblygu cyfleoedd dysgu creadigol ac ar draws y cwricwlwm, yn ystod ymweliadau disgyblion ac yn yr ystafell ddosbarth fel ei gilydd.

Bydd yr hyfforddiant yn ysbrydoli'r mynychwyr i ddefnyddio gwrthrychau yn greadigol a trafod y canlynol:

- Ysgogiad i ddefnyddio a chynnwys gwrthrychau’n rheolaidd wrth addysgu a dysgu - Technegau creadigol i archwilio gwrthrychau a’u hystyried yn gritigol, yn cynnwys cyfleoedd i ymgysylltu’n synhwyraidd - Nifer o allbynnau creadigol posibl wedi eu hysgogi gan wrthrychau - Nifer o strategaethau/technegau i wneud y mwyaf o ymweliad ag amgueddfa neu ddefnyddio gwrthrychau yn yr ystafell ddosbarth

Mae pecyn adnoddau ar gael i chi i gydfynd a'r hyfforddiant hwn - gallwch ei lawrlwytho yma

Start Date: 06.11.18
End Date: 06.11.18
Location: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug