EDAU

Newyddion

Newyddion am y diweddaraf o'r byd celfyddydau, diwylliant ac addysg

Plwg.cymru: yn cysylltu athrawon, pobl greadigol, sefydliadau celfyddydau/diwylliant i danio creadigrwydd disgyblion

Plwg.cymru: yn cysylltu athrawon, pobl greadigol, sefydliadau celfyddydau/diwylliant i danio creadigrwydd disgyblion

Ydych chi wedi’ch lleoli yng Nghymru, ac yn athro, person creadigol neu’n sefydliad celfyddydau/diwylliant sy’n gweithio mewn ysgolion? Darganfyddwch Plwg.cymru

Darllen mwy »
Ymweld â Ysgol Gynradd Feversham Primary

Ymweld â Ysgol Gynradd Feversham Primary

Cyfle gwych i Athrawon Gogledd Cymru i ymweld â ysgol Feversham a darganfod sut mae nhw yn defnyddio cerddoriaeth i godi safonnau. 
Ionawr 29ain 2019

Dim ond £22. Niferoedd cyfyngedig, felly y cyntaf i’r felin.
Mwy o wybodaeth am yr ysgol: ow.ly/kV0850jP56Y

Archebwch yma:https://www.eventbrite.co.uk/e...

Darllen mwy »
Cronfa Datblygu Dawns Celfyddydau & Addysg

Cronfa Datblygu Dawns Celfyddydau & Addysg

Cronfa cydweithio £1,000 i ysgolion, sefydliadau diwylliannol ac ymarferwyr dawns. Dyddiad cau 10 Rhagfyr 2018

Darllen mwy »
Nyrsys gan Bethan Marlow

Nyrsys gan Bethan Marlow

Datblygwyd y pecyn hwn gan ymarferwr profiadol ym maes addysg, sydd hefyd yn arholwr i CBAC. Mae’r pecyn wedi ei deilwra ar gyfer y cwrs Drama TGAU / Lefel A ac yn addas hefyd ar gyfer adolygu drama cwrs Cymraeg TGAU. Fe ellid ei ddefnyddio fel un enghraifft o Theatr Fyw ar gyfer y cwestiwn adolygu yn Adran B o Bapur Drama TGAU.

Byddai arbrofi gyda’r math hwn o theatr hefyd o fudd i ddisgyblion TGAU a Lefel A wrth iddyn nhw fynd ati i ddyfeisio eu golygfeydd eu hunain yn seiliedig ar unrhyw ymarferwr/genre.

Mae’r pecyn yn rhoi cyd-destun cyfoethog i Nyrsys, yn ogystal â gwybodaeth gefndirol am hanes y ddrama gair-am-air yng Nghymru. Mae’n cynnwys gyfweliadau gyda’r tîm yn ogystal â gweithgareddau i gyfoethogi taith i’r theatr, a thasgau i’w cwblhau yn dilyn yr ymweliad.

Bydd Nyrsys ar daith ledled Cymru rhwng 6 Tachwedd ac 8 Rhagfyr 2018. Mae manylion y daith yma.

Darllen mwy »
Canllawiau newydd Cydweithio Creadigol CCC

Canllawiau newydd Cydweithio Creadigol CCC

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi dyddiadau cau a canllawiau newydd ar gyfer  Cydweithio Creadigol, gyda uchafswm grant nawr yn £15,000.

Darllen mwy »
Gals am Hyrwyddwyr Celf Dawns

Gals am Hyrwyddwyr Celf Dawns

Mae Edau yn chwilio am Hyrwyddwyr Celf dawns. Gweler y wybodaeth ychwanegol sydd wedi atodi am wybodaeth bellach. 

Dyddiad can: 23/3/18

Darllen mwy »