EDAU

AriannuCanllawiau newydd Cydweithio Creadigol CCC

Canllawiau newydd Cydweithio Creadigol CCC

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi dyddiadau cau a canllawiau newydd ar gyfer  Cydweithio Creadigol, gyda uchafswm grant nawr yn £15,000.

Darllen mwy »
School Arts Funding Opportunities

School Arts Funding Opportunities

Mae Rhaglen Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan yn galluogi ysgolion i dynnu ar wybodaeth ac ymarfer artistiaid a sefydliadau celfyddydol a diwylliannol i wella ac ategu addysgu ar draws y cwricwlwm.

Darllen mwy »