EDAU

CerddoriaethYmweld â Ysgol Gynradd Feversham Primary

Ymweld â Ysgol Gynradd Feversham Primary

Cyfle gwych i Athrawon Gogledd Cymru i ymweld â ysgol Feversham a darganfod sut mae nhw yn defnyddio cerddoriaeth i godi safonnau. 
Ionawr 29ain 2019

Dim ond £22. Niferoedd cyfyngedig, felly y cyntaf i’r felin.
Mwy o wybodaeth am yr ysgol: ow.ly/kV0850jP56Y

Archebwch yma:https://www.eventbrite.co.uk/e...

Darllen mwy »
Profiad Newydd o Gyfuno Byd Rhithwir a Opera

Profiad Newydd o Gyfuno Byd Rhithwir a Opera

Yr haf yma, bydd Opera Cenedlaethol Cymru’n lansio profiad newydd o fyd rhithwir (VR) safle-benodol a fydd yn denu cynulleidfaoedd hen ac ifanc. Mae Magic Butterfly yn gwahodd ymwelwyr i gamu i mewn i fyd dwy opera glasurol gyda golygfeydd creadigol o The Magic Flute a Madam Butterfly. Ar ôl ei lansio yng Nghaerdydd yn ystod Gorffennaf, bydd y profiad hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn ymweld â lleoliadau eraill drwy Gymru a Lloegr yn ystod tymor yr hydref a’r gaeaf.

Darllen mwy »
What can you create over 100 days?

What can you create over 100 days?

Heddiw (7 Mehefin) mae MOSTYN yn lansio pumed Gŵyl LLAWN - Penwythnos CelfyddydauRhad ac am Ddim blynyddol MOSTYN, gan ddatgelu’r 20 digwyddiad cyntaf a gynhelir yn ystod penwythnos LLAWN a fydd yn dychwelyd ar 15-17 Medi 2017. Mae hynny’n golygu mewn 100 niwrnod. Mwynhewch ddigwyddiadau celfyddydol di-dâl ym mhob cwr o Landudno - gyda pherfformiadau, cerddoriaeth, comedi, celfyddyd weledol, ffilm, gêmau, dawnsio a digon o bethau i’ch rhyfeddu. Yn LLAWN bydd cyfuniad o artistiaid rhyngwladol, grwpiau lleol, ysgolion a balŵns pinc yn llenwi’r lle ac yn rhoi cyfle i chi archwilio a mwynhau’r dref yn ystod gŵyl gelfyddydol ddi-dâl fwyaf Cymru.

Darllen mwy »