EDAU

Newyddion

Newyddion am y diweddaraf o'r byd celfyddydau, diwylliant ac addysg

Cronfa Prosiect Celf & Addysg Edau

Cronfa Prosiect Celf & Addysg Edau

Mae Cronfa Prosiect Celfyddydau & Addysg Edau yn annog sefydliadau diwylliannol, ymarferwyr creadigol ac ysgolion i wireddu eu syniadau ar gyfer ysgolion, eu datblygu, eu rhoi ar waith ac eu werthuso.

Gweler y ddogfen wybodaeth am fanylion pellach.

Dyddiad cau 8fed o Ragfyr 2017

Darllen mwy »
NTW yn cyhoeddi ei raglen datblygu creadigol fwyaf erioed

NTW yn cyhoeddi ei raglen datblygu creadigol fwyaf erioed

Mae National Theatre Wales - cwmni theatr cenedlaethol Saesneg y wlad - wedi lansio rhaglen Datblygu Creadigol newydd sbon, sef y fwyaf y mae'r cwmni wedi ymgymryd â hi erioed.

Darllen mwy »
Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017

Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017

Wedi misoedd o ddarllen, cyfarfod a thrafod, mae beirniaid Gwobr Llyfr y Flwyddyn wedi dewis naw ffefryn o’r llyfrau a gyhoeddwyd yn ystod 2016.

Darllen mwy »
Gwobr Celfyddydau Cymreig bob dwy flynedd - Nova

Gwobr Celfyddydau Cymreig bob dwy flynedd - Nova

Mae Nova yn wobr celf bob dwy flynedd sy’n agored i bob artist gweledol Cymreig tri deg pump oed neu iau ac mae modd cymryd rhan am ddim.

Darllen mwy »
Profiad Newydd o Gyfuno Byd Rhithwir a Opera

Profiad Newydd o Gyfuno Byd Rhithwir a Opera

Yr haf yma, bydd Opera Cenedlaethol Cymru’n lansio profiad newydd o fyd rhithwir (VR) safle-benodol a fydd yn denu cynulleidfaoedd hen ac ifanc. Mae Magic Butterfly yn gwahodd ymwelwyr i gamu i mewn i fyd dwy opera glasurol gyda golygfeydd creadigol o The Magic Flute a Madam Butterfly. Ar ôl ei lansio yng Nghaerdydd yn ystod Gorffennaf, bydd y profiad hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn ymweld â lleoliadau eraill drwy Gymru a Lloegr yn ystod tymor yr hydref a’r gaeaf.

Darllen mwy »
What can you create over 100 days?

What can you create over 100 days?

Heddiw (7 Mehefin) mae MOSTYN yn lansio pumed Gŵyl LLAWN - Penwythnos CelfyddydauRhad ac am Ddim blynyddol MOSTYN, gan ddatgelu’r 20 digwyddiad cyntaf a gynhelir yn ystod penwythnos LLAWN a fydd yn dychwelyd ar 15-17 Medi 2017. Mae hynny’n golygu mewn 100 niwrnod. Mwynhewch ddigwyddiadau celfyddydol di-dâl ym mhob cwr o Landudno - gyda pherfformiadau, cerddoriaeth, comedi, celfyddyd weledol, ffilm, gêmau, dawnsio a digon o bethau i’ch rhyfeddu. Yn LLAWN bydd cyfuniad o artistiaid rhyngwladol, grwpiau lleol, ysgolion a balŵns pinc yn llenwi’r lle ac yn rhoi cyfle i chi archwilio a mwynhau’r dref yn ystod gŵyl gelfyddydol ddi-dâl fwyaf Cymru.

Darllen mwy »