EDAU

TheatreNyrsys gan Bethan Marlow

Nyrsys gan Bethan Marlow

Datblygwyd y pecyn hwn gan ymarferwr profiadol ym maes addysg, sydd hefyd yn arholwr i CBAC. Mae’r pecyn wedi ei deilwra ar gyfer y cwrs Drama TGAU / Lefel A ac yn addas hefyd ar gyfer adolygu drama cwrs Cymraeg TGAU. Fe ellid ei ddefnyddio fel un enghraifft o Theatr Fyw ar gyfer y cwestiwn adolygu yn Adran B o Bapur Drama TGAU.

Byddai arbrofi gyda’r math hwn o theatr hefyd o fudd i ddisgyblion TGAU a Lefel A wrth iddyn nhw fynd ati i ddyfeisio eu golygfeydd eu hunain yn seiliedig ar unrhyw ymarferwr/genre.

Mae’r pecyn yn rhoi cyd-destun cyfoethog i Nyrsys, yn ogystal â gwybodaeth gefndirol am hanes y ddrama gair-am-air yng Nghymru. Mae’n cynnwys gyfweliadau gyda’r tîm yn ogystal â gweithgareddau i gyfoethogi taith i’r theatr, a thasgau i’w cwblhau yn dilyn yr ymweliad.

Bydd Nyrsys ar daith ledled Cymru rhwng 6 Tachwedd ac 8 Rhagfyr 2018. Mae manylion y daith yma.

Darllen mwy »
NTW yn cyhoeddi ei raglen datblygu creadigol fwyaf erioed

NTW yn cyhoeddi ei raglen datblygu creadigol fwyaf erioed

Mae National Theatre Wales - cwmni theatr cenedlaethol Saesneg y wlad - wedi lansio rhaglen Datblygu Creadigol newydd sbon, sef y fwyaf y mae'r cwmni wedi ymgymryd â hi erioed.

Darllen mwy »