EDAU

Adnoddau

Pecyn Addysg 'A Midsummer Night's Dream'

Pecyn Addysg 'A Midsummer Night's Dream' gan Lyric Theatre. Ar gael yn Saesneg yn unig.

2.47 MB | pdf

Pecyn Adnoddau Addysg A Midsummer Night's Dream

Pecyn adnoddau addysg Midsummer Night's Dream Education Resource Pack gan Lyric Theatre. Adnodd ar gyfer mynychwyr gweithdai 'Accessing Shakespeare' gan Lyric.

730.01 KB | pdf

CELC

Mae Celc yn helpu i athrawon ac artistiaid gydweithio i ddatblygu llythrennedd a rhifedd disgyblion drwy’r celfyddydau mynegiadol. Ni waeth beth yw’ch pwnc neu’ch celfyddyd, mae’r Pecyn Gwybodaeth hwn yn cynnwys llu o syniadau ysbrydoledig, cysylltiadau defnyddiol ac arweiniad ymarferol i gefnogi eich dosbarth i ddiwallu gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd mewn ffyrdd newydd, ymgysylltiol a hwyliog. 

Ar gyfer artistiaid ac athrawon. 

http://celc.arts.wales

Agwedd mwy creadigoli i addysg (link i erthygl Saesneg)

http://www.independent.co.uk/c...

Adnabod a chefnogi disgyblion MAT celf

Profiadau disgyblion Criw Celf

Datblygu Sgiliau Criw Celf

'My Primary School is at the Museum'

Mae 'My Primary School is at the Museum' yn brosiect cafodd ei ddatblygu gan y Cultural Institute yn King’s College Llundain, mewn cyfnod pan mae bygythiad i wasanaethau amgueddfeydd, diffyg llefydd mewn ysgolion, a thwf yn y tystiolaeth bod dysgu mewn amgylchedd diwylliannol yn defnyddio eu casgliadau o fudd i ddysgwyr. Fe brofwyd y buddion o rannu lleoliad amgueddfa gyda dosbarthiadau ysgol gynradd a cyfnod sylfaen am gyfnod estynedig. Dechreuodd y prosiect gyda syniad gan y pensaer Wendy James, sef y gweledigaeth o greu ysgol-amgueddfa parhaol rhywbryd yn y dyfodol.

Bywyd Cyfrinachol Gwrthrychau Pecyn Adnodd Dysgu

Mae'r pecyn yma wedi ei ddatblygu gan Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru

1.12 MB | pdf