EDAU

New Biennial Welsh Arts Prize - Nova

Nova is a biennial arts prize that is open to submission for all Welsh visual artists aged thirty-five or under and can be free to enter.

Nod Nova yw cefnogi a hyrwyddo rhagoriaeth yn y celfyddydau yng Nghymru drwy roi cyfle i artistiaid gael panel o'n dewiswyr uchel eu proffil yn edrych ar eu gwaith, ynghyd â chael eu dewis i arddangos eu gwaith yn RCA, Conwy fel rhan o arddangosfa gyntaf Nova ym mis Tachwedd 2017. 

Y panel dewis ar gyfer Nova 2017 yw:

Yn ogystal â chael eu cynnwys fel rhan o arddangosfa Nova, mae amrywiaeth o wobrau a bwrsarïau i'r arddangoswyr eu hennill.  

Gwybodaeth Pellach: https://nova.cymru