EDAU

School Arts Funding Opportunities

The All-Wales Arts and Education Programme enables schools to draw on the knowledge and practice of artists, arts and cultural organisations to improve and complement teaching across the curriculum.


Mae Cynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan wedi’i fwriadu i:

  • gynyddu a gwella cyfleoedd i athrawon a dysgwyr yn ein hysgolion weithio gydag artistiaid a sefydliadau celfyddydol/diwylliannol/treftadaethol; 
  • cynyddu cyfleoedd i bobl ifanc gael profiad o waith artistiaid a sefydliadau celfyddydol/ diwylliannol Cymru; a 
  • chreu mwy o gyfleoedd ar gyfer cyfathrebu a phartneriaethau rhwng ysgolion, artistiaid, sefydliadau celfyddydol/diwylliannol/treftadaethol a chymunedau lleol

Bydd y Rhaglen yn cael ei weithredu mewn dau ffrwd:

  • 4 Rhwydwaith Rhabarthol Celfyddydau ac Addysg
  • Profi'r Celfyddydau

Ein nod yw rhoi cyfleoedd i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Mae Profi'r Celfyddydau yn rhaglen ag iddi ddau ffrwd y credwn fydd yn gwenud argraff fawr ar brofiadau dysgu ein pobl ifainc, lle bynnag y bônt yng Nghymru.

Darllenwch Ganllawiau's Gronfa: http://www.arts.wales/arts-in-wales/creative-learning/the-all-wales-arts-and-education-programme/profir-celfyddydau?diablo.lang=cym